About

Finn Jacobsen(f. 1947,Oslo) er en billedkunstner som bor og virker i Moss, Norge. 
Gjennom et langt kunstnerliv har han hovedsakelig jobbet med ulike teknikker innenfor maleriet, men også innen grafikk og skulptur. Han har sin utdanning fra Statens Håndtverk- og kunstindustriskole i Oslo og Statens kunstakademi i Oslo. Han er medlem av Norske billedkunstnere og Østfold bildende kunstnere. Finn Jacobsen har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange gruppe- og kollektivutstillinger hovedsakelig i Norge, men også internasjonalt. 
Finn Jacobsen(b.1947, Oslo) is a Norwegian artist working and Living in Moss, Norway. Finn Jacobsen has his education from Statens håndverk og kunstindustriskole, Oslo, Norway and Oslo National Academy( Statens kunstakademi), Norway. Finn Jacobsen has exhibited his work in several solo shows and group exhibitions nationally and internationally.
Artist statement

"Jeg vurderer malertekninske spørsmål som form, balanse og fargeharmoni fordi det er nødvendig for å få bildet interessant. Symbolikken er nødvendig i bildet for å heve det opp på et akseptabelt nivå, for meg. Hva jeg har ment eller villet med et bilde- ingen grunn til å prøve å forklare noe. Forklaringen på bildet er det visuelle resultat= bildet selv."  
                Finn Jacobsen

"I consider painting technique such as form, balance and color harmony because it is necessary to make the picture interesting. The symbolism is necessary in the picture to lift it up to an acceptable level, for me. What I have meant or wanted with a picture - no need to try to explain anything. The explanation of the image is the visual result = the image itself." 
                Finn Jacobsen
error: Content is protected !!